SƠ ĐỒ RANH GIỚI NGHIÊN CỨU, PHẠM VI LẬP QUY HOẠCH

có 03 dự án dự kiến thuê 7,7ha ( Dự án 1: 02 ha ngành nghề : May mặc; Dự án 2: 02 ha ngành nghề: Chế biến gỗ; Dự án 3: 3,7 ha ngành nghề: đầu tư nhà xưởng cho thuê) đang trong quá trình đàm phán.