CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU & CÁC TIỆN ÍCH

 • Hệ thống đường giao thông
 • Hệ thống cung cấp điện
 • Hệ thống cấp nước
 • Hệ thống thoát nước mưa và nước thải
 • Trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 
 • Trồng cây xanh toàn CCN
 • Hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • Hệ thống chống sét, cấp nước, viễn thông, xử lý nước thải,… sẽ được đấu nối đến bên ngoài hàng rào của Doanh nghiệp.
 • Văn phòng ban quản lý Cụm công nghiệp
 • Khu nhà xe
 • Văn phòng dịch vụ
 • Công viên

THI CÔNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

Tập kết máy móc – San lấp mặt bằng. Thi công hệ thống thoát nước – Hình thành các tuyến đường nội bộ CCN.