CỤM CÔNG NGHIỆP HIỆP MỸ TÂY

Sáng ngày 23/4/2022, Công ty TNHH Thương mại Và Xây dựng Thuận Phát tổ chức lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang